Xyeze Temasına Geç Turkuaz Temaya Geç Yeşil Temaya Geç Siyah Temaya Geç Kırmızı Temaya Geç Sarı Temaya Geç Mor Temaya Geç

DEYİMLER-ATASÖZLERİ ÖDEV


Levent [Taksim,Istanbul,Turkey] / Türkçe / 162 kez indirildi
1. ''nabza göre vermek'' sözünün boş bırakılan yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse bir deyim oluşur? a) kan b) damar c) su d) şerbet 2. ''set çekmek'' deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) engel olmak, önlemek b) duvar örmek c) itiraz etmek d) hiçbir şey dememek 12."her yerde herkes tarafından konuşulmak.'' anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? a) dil uzatmak b) dillerde dolaşmak c) diline pelesenk etmek d) dilini kesmek 13."düşündüğünü, doğru bildiğini çekinmeden söylemek.'' anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? a) sözünü geri almak b) sözünü esirgememek c) sözünü geçirmek d) sözünün eri olmak 14.''suya sabuna dokunmamak.'' deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) olanları unutmak, olmamış kabul etmek. b) söz ve davranışlarıyla kimseyi incitmemek. c) istemeden yanlış bir söz söylemek. d) kendi bildiğini konuşmak. 15.aşağıdaki deyimlerden hangisi "devamlı endişe içinde olmak'' anlamındadır? a) içi içine sığmamak b) içine atmak c) içini kurt yemek d) içi bulanmak 16. ''üstüne titremek'' deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) çok özen göstermek b) bir işi başkasına yüklemek c) ısrar etmek, önem vermek d) sürekli baskı yaparak sıkıştırmak 17 .aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? a) eden bulur b) edebini takınmak c) etekleri tutuşmak d) edebiyat yapmak 18. .'dili dolaşmak'' deyimine yakın anlamlı deyim aşağıdakilerden hangisidir? a) diline dolanmak b) dili dönmemek c) dile getirmek d) dili tutulmak 19. ''kimse arka çıkmadığı için bir işe girememişti.'' cümlesinde geçen deyimi en iyi açıklayan hangisidir? a) arkadan vurmak b) destek olmak c) arkası yufka d) ardına düşmek 20. ''görünüşü seni aldatmasın; çok eli sıkı birisidir.'' cümlesinde geçen deyimle aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlıdır? a) eli ağır b) eli açık c) eli dar d) eli uzun 21. "başı havalarda gezmek" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) kimsenin sözünü dinlememek b) onurlu hayat yaşamak c) hiçbir şeyle ilgilenmemek, hiçbir şeyi dert etmemek d) herkese kafa tutmak 3. ''etekleri zil çalmak'' deyimine eş anlamda olan deyim hangisidir? a) keyif sürmek b) kafası bozulmak c) düğün bayram etmek d) etekleri tutuşmak 4. aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? a) aldığı araba dayımın başını yedi. b) artık dedemin bir ayağı çukurda. c) aceleci insanların başarılı olması mümkün değildir. d) benim bir dikili ağacım bile yok. 5. aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim vardır? a) elini vicdanına koyarak kararını ver. b) dedem bana: ''ayağını yorganına göre uzat.'' derdi. c) ekvator, dünya'yı iki eş bölüme ayırır. d) gerçekten de, tok açın halinden anlamaz. 6. ''eli ağır'' deyiminin zıt anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir? a) eline bakmak b) eli bol c) eli sıkı d) eli çabuk 8. ''iyisi dururken kötüsünü seçmek" , anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir? a) gözünü çıkarmak b) gözünü dikmek c)gözünü doyurmak d) gözünü korkutmak 9. "havaya savurmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a) havaya doğru fırlatmak b) gereksiz yere harcamak c) boşu boşuna zaman öldürmek d) başıboş dolaşmak 11, "pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.'' deyiminin anlamı aşağıdaki durumlardan hangisine uygundur? a) kızgınlık b) mücadele c) iddia d) dirençsiz 12.aşağıdaki deyimlerden hangisi farklıdır? a) kulak asmamak b) kulak kabartmak c) kulak kesilmek d) kulak vermek 13.aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? a) bu olay, kulağına küpe olsun. b) kulağını aç, beni iyi dinle. c) kulağına aldığım küpeleri taksan d) bu sözlerime kulak tıkamayınız 15. derin ve ayrıntılı düşünerek bir durumu değerlendirmeye çalışan insanın bu özelliği aşağıdaki deyimlerin hangisi ile anlatılabilir? a) külahını önüne koyup düşünmek. b) kara kara düşünmek. c) kendini düşünmek. d) fikir almak. 16. aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? a) bu konuda söz sahibi olan biriyle görüşmek istiyorum. b) 0, otomobil kullanmaktan zevk alıyor. c) bu durum öteden beri benim zihnimi kurcalar. d) şiiri okuyunca herkes onu alkışladı. 17. aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? a) buraya iyice yerleştiler, kök saldılar. b) karınca kararınca bu işi yapmaya çalışacağım. c) onların yaptığı iş, hiç içime sinmedi. d) bu kitabı sana vermem, çünkü hor kullanıyorsun. 18. bu adamın yanlışları elbette var; ama onları. her yerde söylemeyiniz lütfen! düşüncenin akışına göre noktalı yere aşağıdakilerin hangisini getirmek gerekir? a) ince eleyip sık dokumayın. b) görmezlikten gelmeyiniz. c) parmağınıza dolayıp. d) düzelmesi için yardım ediniz.
* Bu çalışmalar size faydalı olabildiyse sol taraftan sitemizi beğenerek bize destek olabilirsiniz...